Den sociale virksomhed

Parkteatret er en socialøkonomisk virksomhed i Frederikssund som siden august 2019 er startet op med Beskyttet Beskæftigelse §103 for mennesker med funktionsnedsættelse, Downs Syndrom, Autismespektrums forstyrrelser, hjerneskader og andre former for handicaps, i alderen 18-65 år.

Tilbuddet varetages af socialpædagog og vi har plads til 6-8 borgere, i enten fuldtids eller deltids beskæftigelse. I Parkteatret arbejder en skøn blanding af deltidsansatte, operatørvagter, frivillige, ansatte i skånejob/flexjob og medarbejdere i beskyttet beskæftigelse.

Vores hovedformål er at give vores gæster en oplevelse udover det sædvanlige.

Vores virke hviler på 3 værdier: Kvalitet – rummelighed – bæredygtighed.

Beskyttet beskæftigelse i Parkteatret

Vi tilbyder beskyttet beskæftigelse til mennesker som ikke fungerer på det ordinære arbejdsmarked og som har brug for ekstra støtte, guidning og vejledning i deres daglige arbejde. Her er brug for en kortere arbejdsdag, struktur og forudsigelighed.

Vi er en arbejdsplads, som er meget rummelig og hvor støjniveauet er begrænset i løbet af arbejdsdagen, hvilket er med til at medarbejderne trives på vores meget hjertevarme arbejdsplads. Der er mulighed for at tage særlige hensyn til den enkelte medarbejder, i forhold til arbejdsopgaver og deres fysiske kunnen. Dog kræves det at man er mobil og ikke bruger hverken rollator eller kørestol. Der er som regel ikke to arbejdsdage der ligner hinanden, og selve arbejdsopgaverne kan også være forskellige fra dag til dag.

Opgaverne omfatter bl.a. rengøring af indendørsarealer, vedligeholdelse af udendørsarealer, rengøring af salen og scenen, ordne vasketøj, rengøring i baren, vande blomster, pudse spejle og vinduer, bage kager og forberede anretninger og ikke mindst betjene kunder i caféen.

I beskyttet beskæftigelse i Parkteatret er det f.eks. muligt at arbejde 3-5 dage om ugen, 3-5 timer pr. dag eller 2 dage om ugen, 3-5 timer pr. dag.

Vi tilbyder desuden praktikforløb i forbindelse med STU-uddannelse, afklaringsforløb og lign. Vi er også at finde på Tilbudsportalen

Kontakt socialpædagog på mobil 8140 2130 eller pr. e-mail paedagogparkteatret.net