Velkommen til næste sæson for teaterskolen

Næste sæson er undervisningen tilrettelagt således, at den både tager hensyn til at alle kan være med, og de store får flere og nye udfordringer. Derfor møder man ind fra kl.14.30 eller lige så snart man har fri fra skole. Kl. 16.00 sendes alle under 12 år hjem og de store træner alene frem til fra 17.30

Ud over undervisningen om torsdagen, deltager de ældste (fra 12 år) i Krydsfeltets, hvor vi i år skal lave teater den 24. nov. Krydsfeltet er et samarbejde mellem Willumsens billedskole, musikskolen og vores teaterskole. I næste sæson bliver vores fælles projekt tableauer på Jægerspris gamle rådhus. Det projekt arbejder vi på 9. 11. 18. 21.23 og 24. nov. Sæt kryds i kalenderen D. 24. nov. hvor vi viser det for familie og venner

Dem mellem 9-12 år skal i forbindelse med julemarkedet den 7. dec. på Selsøslot spille juleteater.

MØDETIDER (for alle)

Kl. 14.30 møder alle der kan.
Kl. 14.30- 16.00 undervises alle -  i øvelser hvor alle mellem 9-12 år kan være med.
Kl. 16.00 Sender vi dem under 12 år hjem.
Kl.16.00-16.15 Pause
Kl. 16.15-17.30 Undervises de ældste fra 12 år primært i impro

UNDERVISNINGSGANGE
22 Aug. – 7.nov (minus uge 42), dvs. i alt 11 gange

Mange Teaterhilsner Karen

Vi glæder os meget til at være sammen med jer og undervise jer i teater.

 

Prøver for alle under 12 år, ud over torsdags undervisning

Den 30. nov. kl. 9-15 på Parkteatret

Forestilling
7. dec. på Julemarkedet på Selsøslot (mødetid kl. 9.00)

 

Prøver for alle over 12 år, ud over torsdags undervisning

9. nov. kl.10-16
14. nov. kl. 14.30-17.00
21. nov. kl. 14.30-17.00
23 nov. kl. 10-16 (Krydsfeltet)

Forestilling
24 nov. kl. 10-15 (Krydsfeltet)